Denumire ocupatie
Categorii
Localitate
Informatii job Sofer de autoturisme si camionete Informatii despre companie
Nume persoana contact Bereczki Hajnalka
Email persoana de contact bereczki.hajni@adix.ro
Din 01/01/1970
Informații de locuri de muncă
Tip job Norma intreaga
Durata (*5) Nedeterminata
Categorie Transport, Distributie
Din care: Vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca (0 daca nu exista) 1
Din care: Nou create (0 daca nu exista) 0
Cod COR (6 caractere)(*2) COR 832201
Denumite ocupatie ucenicie (*3a)
Cod COR ucenicie (*3b)
Denumirea calificarii care se obtine (*3c)
Codul Calificarii ucenicie (*3d)
Oferta valabila si pt. Cetatenii Uniunii Europene Da
Alte conditii (*4)
Durata muncii (*6) 8 ore /zi - 40 ore /saptamana
Salariul de încadare (*7) 3300
Alte avantaje (*8) Bon de masa
Modul de solutionare a ofertei (*9) CV
Observatii (*10) D - a mai fost comunicat la AJOFM
Postat 02/09/2021
cerintele
Educatie maxima
Gradul/Titlu
Experienta maxima
Stare loc de muncă
Data publicarii 02/10/2021
Nr. job-uri 1
Data expirarii 02/26/2021
Locatie
[Oradea,Romania ]
Descriere

Responsabilităţi principale / Atribuţii:

Incarcarea saptamanala al automatelor

Transportul marfurilor si al pieselor de schimb pentru automate industriale

Colaboreaza cu compartimentele din cadrul firmei

Completeaza la zi fisa de prezenta

Pastrarea ordinii si a curateniei la locul de munca.

Organizeaza activitatea de transport si receptie a materialelor

Raportarea la timp a abaterilor sesizate

Transmiterea integrala si în timp util a informatiilor catre destinatarul corespunzator

Utilizarea si pastrarea în bune conditii a documentelor cu regim special

Respectarea prevederilor, a normelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul ocupant

Adopta permanent un comportament în masura sa promoveze imaginea si interesele firmei

Se implica în vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

Pregatirea dispozitiilor pentru marfurile ce urmeaza a fi distribuite

Pregatirea pachetelor de acte zilnice necesare

Miscarea marfii conform prescrierilor.

Mentinerea stocului din Depozit  in concordanta cu evidentele.

 Rereceptia, pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea, folosinta sau detinerea, chiar temporara, a unei organizatii, indiferent de modul de dobandire si de locul unde se afla bunurile.

Pregătirea, adunarea marfii din depozit

Impachetarea marfii, respectand regurile interne

Predarea marfii la curierat

Curăţenie, păstratrea curăţeniei in depozit si anexe

Stabilirea şi întreţinerea relaţiilor interpersonale:

Munca în grupe de lucru sau echipe

Comunicare prin contactul cu alte persoane

Înțelegerea verbală

Responsabil pentru  procesul de depozitare, manupularea marfii din depozit, transport marfa si incarcarea automatelor, sarcini ce deriva din mentinerea si inbunatatirea  standarului de managemant al calitatii SR EN ISO 9001:2015

CERINŢELE POSTULUI , Obligatii specifice postului:

 Cunoştinţe : legislaţia în domeniul comercial, rutier şi vamal, documentele necesare transportului de mărfuri şi persoane şi modul de asigurare şi predare a acestora, Decretul nr. 328/66 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările la zi, regulamente de întreţinere şi exploatare a autovehiculelor, tehnica şi mecanica auto inclusiv diagnosticarea şi repararea defecţiunilor auto, tehnica măsurătorilor mărimilor mecanice, piesele de schimb.

Deprinderi :  comunicare, lucrul cu documentele specifice, respectarea instrucţiunilor scrise şi verbale,  îndemânare, precizie, rigurozitate, deţinerea abilităţilor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă 

Alte cerinţe : responsabilitate, punctualitate, echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, ţinută corespunzătoare, promptitudinea reacţiilor, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.

- respectă şi aplică normele de circulaţie pe drumurile publice în ceea ce priveşte conducerea preventivă şi întreţinerea elementelor de rulare, frânare, iluminat şi păstrare a vizibilităţii. 

-  efectuează transporturi de marfă 

- obţine şi întocmeşte documentele de transport

- obţine în timp util documentele necesare autovehiculului şi autorizaţiile speciale în funcţie de tipul şi dotările acestuia de la autorităţile competente;

-completează clar, citeţ, exact şi complet documentele / formularele necesare efectuării transporturilor şi le predă la termen;

 întocmeşte rapoarte referitoare la comportamentul tehnic al autovehiculului, la evenimentele rutiere sau la alte probleme ivite în procesul de transport la termenele cerute, din proprie iniţiativă sau la cererea angajatorului.

predă autovehiculul la garajul unităţii sau la locul indicat de angajator imediat după încheierea cursei. 

- pregăteşte şi verifică autovehiculul pentru cursă -

- verifică şi asigură condiţiile tehnice pentru siguranţa circulaţiei,  verifică dotările speciale necesare transportului de marfă (sisteme de ancorare şi fixare, sisteme frigorifice, sisteme de închidere etc.), verifică şi asigură existenţa dotărilor speciale (pentru PSI şi antiderapaj), a pieselor de schimb necesare, a sculelor şi dispozitivelor necesare intervenţiilor în parcurs;

- semnalează eventualele defecţiuni mecanicului din unitate şi angajatorului;

-se ocupă de spălarea exterioară şi interioară a autovehicolului autovehicolului, verifică nivelul de combustibil şi ulei, verifică şi asigură graficul realizării reviziilor tehnice curente ce se execută conform normelor legale.

-identifică tipurile de documente necesare transportului funcţie de procesul de transport, tipul autovehicolului, de dotările necesare şi de activitatea de transport şi se preocupă de asigurarea securităţii documentelor, pe timpul desfăşurării cursei.

 ALTE ATRIBUŢIUNI :

·  respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;

·  respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului precum şi alte sarcini stabilite de conducătorul ierarhic superior;                          

·  asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;

·  în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;

·  respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;

·  răspunde de deteriorarea autovehiculelor , utilajelor, maşinilor-unelte, sculelor urmare unor acţiuni necorespunzătoare;

· răspunde de deterioarea mărfurilor în timpul transportului dacă aceasta s-a produs din culpa sa directă şi anunţă imediat  angajatorul;

Criterii de evaluare:

-  Conform planului lunar KPI

-  Nr. Livrari efectuate

-  Evaluare lieder

     -Este subordonat direct : la Sef depozit, directori de departamente  avand datoria de a indeplini orice sarcina suplimentara solicitata de catre acestea.

 

Twitter Share on facebook