Locuri de munca vacante

Lista locurilor de munca vacante   Lista locurilor de munca vacante va fi consultata accesand site-ul www.anofm.ro la sectiunea Agentia BIHOR

Cursuri AJOFM Bihor

 

 

 

Eveniment Proiect FACTOR: Seminar Interactiv în 22 mai 2015

Vineri, 22 mai 2015, începând cu ora 10.00, A.J.O.F.M. Bihor organizează la Hotel Continental Forum din Oradea (Aleea Ștrandului nr. 1) seminarul interactiv în cadrul Proiectului “FACTOR - Fii activ în orașul tău!”, cofinanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!” prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013.

Scopul întâlnirii este de a realiza o analiză a pieței muncii din regiune, precum și de  prezenta factorilor interesați primul portal public de mediere și ocupare din județul Bihor. Totodată, cu această ocazie se vor disemina și rezultatele intermediare ale implementării Proiectului ”FACTOR - Fii activ în orașul tău!”.   

Prezentare Proiect ”FACTOR - Fii activ în orașul tău!”

Acest portal a fost realizat în cadrul Proiectului “FACTOR - Fii activ în orașul tău!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni!” (Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.1. “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”).
Partenerii în implementarea proiectului sunt: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor (beneficiar), Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, S.C. Active Job Consulting S.R.L. Oradea și S.C. Multi Proiect S.R.L. Piatra Neamț.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creşterea ratei de ocupare la nivelul regiunilor de implementare (Nord-Vest şi Nord-Est) prin facilitarea accesului pe piaţa muncii a 1200 de beneficiari din mediul urban și rural (minim 50% femei): persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, inclusiv şomeri de lungă durată (tineri şi adulţi).
   
Békési Csaba, director executiv A.J.O.F.M. Bihor

”Prin proiectul nostru ne-am propus să îmbunătăţim capacitatea și posibilitățile de ocupare a beneficiarilor noștri utilizând mai multe instrumente:
1.asigurarea de activităţi individualizate de informare, consiliere şi mediere;
2.organizarea de cursuri de formare şi specializare adaptate pieței muncii;
3.creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, inclusiv prin realizarea unui portal web modern de mediere și ocupare.”

Eveniment AJOFM Bihor: Bursa generală a locurilor de muncă din 24 aprilie 2015

75 de firme au fost prezente pe data de 24 aprilie 2015 la Bursa generală a locurilor de muncă organizată de A.J.O.F.M. Bihor la Centrul de Afaceri din Oradea.
Angajatorii au oferit 1.800 de locuri de muncă. Au fost prezenți 1.300 de vizitatori care au depus 3.311 CV-uri. Dintre acestea, 778 de persoane au fost selectate în vederea angajării sau susținerii unui interviu.

Următorul târg de joburi va fi organizat de către A.J.O.F.M. Bihor în cadrul Proiectului “FACTOR - Fii activ în orașul tău!” și va avea loc la începutul lunii iulie.